Vùng trồng và sản xuất


20:57 22/07/2019 Đăng bởi Moc Thanh Tra
TRỒNG CHUẨN GIỐNG _ AN TOÀN VÀ NUÔI DƯỠNG TỪ ĐẤT RANG CHÍN trọn nhân xanh và không cháy vỏ, giữ được những dinh dưỡng cần thiết và một số chất quý mang tính dược trong #đậu_đen_xanh_lòng Kiểm tra dinh dưỡng và Ủ chum đất sét khử hỏa, cân bằng nhiệt,...

Vùng trồng và sản xuất

14:21 04/10/2018 Đăng bởi Moc Thanh Tra
Mục tiêu đặt ra: Nghiên cứu và duy trì giống Đậu Đen Xanh Lòng tốt của Việt Nam. Tăng năng suất thu hạt và tối ưu hoá diện tích đất của người nông dân nhờ xen canh. Ổn định đầu ra, góp phần bảo vệ đất cho người nông dân...
  • «
  • 1
  • »
Hotline: 077.395.4405